Det kompletta systemet
för kunskapshantering och
administration inom skola

Quiculum "Allt-i-ett" - Helhetslösningen
för skolor som vill ta ett samlat grepp om
pedagogisk verksamhet och stödfunktioner

Quiculum - Skolans digitala hjärta

Är er skola i behov av ett modernt system? Se om Quiculums funktioner motsvarar era behov.

 

Support online

Inför SCB-rapportering elev grundskola 15:e oktober

Nu är det dags att ordna med rapportering till SCB.
Här är information om elev grundskola den 15:e oktober.
(Ska rapporteras till SCB senast den 1:a november)
 

 

Med Quiculum får er skola allt samlat i ett system 

Kunder