• Ett Modernt skolsystem

    En molntjänst som samlar individer och funktioner

  • Ett system - Allt samlat

    Lärplattform, schemaläggning och elevadministration

  • En given mötesplats

    Lärare, elever, vårdnadshavare och skolpersonal

Är er skola i behov av ett modernt system? Kontakta oss för en demonstration.

Nyheter

Här kan du läsa några nyheter om Quiculum.

SETT-mässan 2016!

SETT-mässan 2018

11 April - 13 April

Quiculum till SETT! Välkomna att träffa oss i monter A:21 på SETT-mässan i Kista 11-13 april. Få en mini-demo av ett revulotionerande skolsystem. Hoppas vi ses!

Google Add-On

Add-on för Google Docs

Quiculum lanserar Google Addon! Som lärare kan du nu, när du arbetar med elevernas uppgifter, stämma av mot kunskapskrav, sätta omdöme och föra närvaro direkt i Google.

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Brinner du för IT och skola? Är du dessutom social och har fokus användarvänliga system. Då skulle du passa perfekt hos oss. Maila till jobb@quiculum.se eller ring Daniel på 018-430 09 01

Arlanda väljer Quiculum!

Arlanda gymnasiet väljer Quiculum

ETT system för lärare, elever och vårdnadshavare

Målsättningen för Arlandagymnasiet var att hitta ett system som hanterar allt det som tidigare krävde flera skilda system. Genom valet av Quiculum hanteras nu närvaro, omdöme, kursplanering, schemaläggning och mycket mer, allt i ETT system från EN leverantör.

Intresset för Quiculum är stort

Stort intresse från kommuner och skolor

"-Mycket genomtänkt, århundranden före konkurrenterna"

Quiculum samlar skolans behov. Vi är en plattform för såväl elev- och personaladministration som schemaläggning, samarbete, lärande och kommunikation. Vi ersätter flera system med ETT. Det gör allt enklare, snabbare och mindre kostsamt.

Kopparlundsgymnasiet

Quiculum på Kopparlunds

Ämnesintegrering i projektform

På Kopparlundsgymnasiet kopplas skolarbetet till arbetslivet. Undervisningen genomförs ofta i form av skarpa projekt där ämnen vävs samman för att nå ett gemensamt mål. Vi på Quiculum är mycket glada över att få uppdraget som systemleverantör.

Många delar - en helhet

Vi samlar skolans behov i ett system

LÄRPLATTFORM

Närvaro & uppföljning direkt i systemet

Quiculum är webbaserat och kompatibelt med såväl mobil & läsplatta som PC & Mac så att läraren lätt kan lektionsplanera, närvarorapportera och stämma av mot kunskapskraven - direkt i klassrummet. Med Quiculum ges skolledare en unik chans att följa det pedagogiska arbetet i realtid.

SCHEMALÄGGNING

Smart & användarvänligt

Samtidigt som SYV arbetar med studieplaner arbetar schemaläggaren med kursplanering och rektorn med tjänstefördelning. Varje lektion utgör grunden för all planering och uppföljning - vilket tillsammans med Quiculums enkla ”dra & släpp” vyer gör schemaläggningen snabb och användarvänlig.

ELEVADMINISTRATION

Enkelt & utan ”krockar”

Med all information samlad i en databas blir det enkelt att hantera unika studieplaner. Ändringar registreras direkt i systemets alla delar vilket eliminerar risken för ”krockar” - samtidigt som det garanterar att läraren, eleven och vårdnadshavaren alltid får uppdaterad information om elevens utveckling och eventuella schemaändringar.

ETT SYSTEM

Överblick & statistik i realtid

Quiculum samlar skolans alla behov i ett system. När du loggar in får du direkt tillgång till all information och alla de funktioner du behöver. Det gör Quiculum pedagogiskt, tydligt och effektivt för alla användare.
Ett system - Allt samlat
Lärplattform, schemaläggning och elevadministration

Om Quiculum

Ny teknik och nya möjligheter

services

Kort om Quiculum

Quiculum är en plattform för såväl elev- och personaladministration som schemaläggning, samarbete, lärande och kommunikation. I och med att Quiculum erbjuder möjligheten att hantera dessa delar, som vanligtvis hanteras genom separata system, i ett och samma system, har samtliga användare tillgång till samtlig och uppdaterad information på ett och samma ställe utan risk för störningar i systemintegrationer eller liknande. Med Quiculum finns möjligheterna till uppenbara tidsvinster vilket ger mer tid för lärande. Ett system där all nödvändig funktionalitet finns samlad på ett och samma ställe.

Vår bakgrund

Projektet med Quiculum startade 2011 och är som produkt relativt ny, men finns redan i drift ute på skolor. Som bolag är vi dock inte nya på marknaden för IT-system inom skola. Under 10 år har vi utvecklat system för skolor och har i dagsläget licensavtal med över 100 skolor i Sverige. Flera kommuner har köpt in vårt skolsystem UTV5, däribland Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Örebro. Vi har över 100 000 licensierade användare i våra system. Moderbolaget, Lundin och Sveijer utvärderingar AB, har gedigen och mångårig erfarenhet av att utveckla och leda samt leverera och implementera digitala system och stöd för skola och utbildning.

Ny teknik och
nya möjligheter.

Samlar information och funktion

Läs om fördelarna med att ha allt på ett ställe

En inloggning

Lärarna behöver endast logga in i ETT system för att kunna sköta närvaro, omdöme, betyg, samtal, planering och avstämning av kunskapskrav.

Samarbete

Vid ämnesövergripande projekt kan lärare samarbeta och på ett enkelt sätt ange vilka kunskapskrav som är aktuella från varje kurs.

Samlat

Ingen manuell sammanställning av data från olika källor. All elevinformation finns samlad inför olika avstämningar.

Vikarie

Som vikarie tar du över kollegans roll, hanterar närvaron och får tillgång till lektionsplaneringen med tillhörande material.

Arbetsuppgifter

Med ett roll- och rättighetsstyrt system anpassas användarens behörighet efter behov. Varje unik användare får tillgång till rätt arbetsuppgifter.

Integration

Molntjänster är en del av en modern skolas dagliga arbete. Vi samlar tjänster som Office 365, Google och följer standarder som SAML 2.0.

Elev och vårdnadshavare

All information och kommunikation mellan skolan och eleven samlas i en inloggning. Arbeten och studieuppföljning - alltid tillgängligt.

Intuitiv navigering

Startsidan ger en tydlig översikt och användaren når all kursinformation genom att klicka på en lektion i schemat.

Unika behov

Quiculum är ett dynamiskt system som kan anpassas efter varje skolas specifika behov.

MÅNGA DELAR - EN HELHET
Vi samlar skolans behov i ett system

Vi vill skapa sveriges bästa skolsystem

Kontakta oss om du har några frågor

Samarbeta ämnesövergripande
Hantera kunskapskrav från olika kurser i ett projekt

Kontakta oss

Adress

Quiculum AB
Salagatan 16A
753 30 Uppsala

Boka möte

Daniel Lundin
018-430 09 01
daniel@quiculum.se

Support

Supportwebb
018-430 09 00
support@quiculum.se

Copyright © 2014 Quiculum AB