Pågående driftstörningar

-

Åtgärdade driftstörningar

Tidpunkt: 2024-05-23 08:15 
Händelse: Driftstörning hos nätverksleverantör
Åtgärdat: 2024-05-23 08:45 

Tidpunkt: 2024-05-21 09:40 
Händelse: Driftstörning hos nätverksleverantör
Åtgärdat: 2024-05-21 09:58 

Tidpunkt: 2024-04-26 13:32 
Händelse: Driftstörning hos nätverksleverantör
Åtgärdat: 2024-04-26 14:11