Vänligen notera att dessa release notes gäller mer generella uppdateringar i systemet. Uppdateringar och anpassningar för enskilda kunder kan fortsatt förekomma, utan att dessa redovisas nedan.   

Senaste uppdatering

Generering av Microsoft Teams från undervisningsgrupp

Frånvarolista på startsidan
När man håller muspekaren över frånvarande elever i listan på startsidan så visas aktuell närvaro/frånvarostatus för dagens samtliga lektioner.

Infoga fil från Google Drive alt. OneDrive/Teams
I texteditorn, för t ex nyheter, kan man nu infoga filer direkt från Google Drive och OneDrive/Teams.
Google Drive: När fil infogas så kan du samtidigt hantera delningsbehörigheter. Du kan även infoga inbäddade bilder från din Google Drive.
OneDrive: När du infogar en fil från din OneDrive/Teams så kommer filens delningsbehörighet sättas till dokumentet med läsbehörighet.

Administration
Urval även på inriktning, för elever i gymnasiet, i vyn Elevadministration.

Administration
Filter på läsår vid urval för klasshantering i vyn Elevadministration.

 

 

Föregående uppdatering 

Integration 
Uppdatering av integrationer med Googles API:er efter att Google gjort API- ändringar. 

Användarvänlighet
Ihopfällbara widgets på startsidan (nu möjligt att dubbeklicka på bården för att förminska/förstora widget efter behov. Det senast valda sparas vid nästa inloggning. 

Användarvänlighet
Lärare kan nu se, både på elevkort och elevlista, kontakt till vårdnadshavare – under förutsättning att vårdnadshavare valt att ”Visa mina kontaktuppgifter för andra användare” under sina inställningar

Justering (språk)
Justeringar för in- och utcheckning för förskola och fritids med bl a mer enhetliga rubriker

Bug
Till supporten inrapporterade buggar för enskilda användare (berörda meddelas per e-post)