Här hittar du lathundar för olika roller på förskolan

 

För vårdnadshavare

Ange hämta- och lämnatider

Frånvaroanmälan

Ta del av dokumentation

Lägga in vistelsetider under lov

 

För personal

Skapa dokumentation.

Checka in och ut elever

Kommande placeringar