Systemet som erbjuder skräddarsydda lösningar, oavsett skolform och inriktning.

Gymnasieskolor och vuxenutbildningar präglas av ännu mer frihet under ansvar, vilket gäller både elever på ett individuellt plan och skolor som organisationer. Inte desto mindre finns ett behov att följa skolans verksamhet och elevens lärare. Quiculum erbjuder ett kraftfullt verktyg för skolor som behöver en ”unik” lösning för sin kunskapshantering och administration – anpassningsmöjligheterna är oändliga och tillsammans med Quiculum indentifieras den lösning som bäst motsvarar skolans behov, utan att processerna blir krångliga.

Behörighetsadministrationen tar hänsyn till att elever i många fall uppnår eller har uppnått myndighetsålder vilket påverkar rättigheter till insyn i elevens lärande.

Se översikt