Skolor som använder det heltäckande systemet Quiculum behöver inte ha olika system för Schema, lärplattform, elevregister etc – I Quiculum finns ”allt-i-ett”.

Quiculum är dessutom marknadens mest intuitiva och lättanvända system för lärare, elever och vårdnadshavare

Här är ett axplock på funktioner som finns i Quiculum:


Översiktsvy

 • Egen vy för elever, föräldrar och lärare
 • ”Levande schema” med lektionsplanering och aktuella uppgifter
 • Nyheter, meddelanden och veckobrev
 • Läxor och prov
 • Senaste resultat
 • Närvaro
 • Matsedel

Närvarohantering

 • In- och utcheckning för förskola och fritids
 • Frånvaroanmälan
 • Ledighetsansökningar
 • Notifiering via sms och/eller e-post
 • Enklickshantering för lärare
 • Statistik
 • Underlag för mentor och elevvårdspersonal
 • CSN-rapportering

Studieplaneringsverktyg

 • Lektionsplanering med direktvisning i elevens schema
 • Planering av arbetsområden, terminsplanering och läsårsplanering
 • Integration med Google Classroom och Office 365
 • Samplanering och ämnesövergripande planering
 • IUP, fullt stöd för Skolverkets IUP-formulär
 • Funktion för elevens betygsmål

Tjänstefördelning

 • Integrerad timplan
 • Grupphantering, inklusive elever
 • Tjänsteberäkningar
 • Integrerad med schemaläggning
 • Flerårsplanering

Schemaläggning och "Levande schema"

 • Intuitiv schemaläggning
 • Flera schemaläggare kan arbeta samtidigt i realtid
 • Integrerad med tjänstefördelning och timplan
 • Krockhantering
 • Smidiga ”dra-och-släpp”-funktioner
 • Lärarnas uppgifter och information läggs i ”levande schema”

Omdöme/betyg

 • Avstämning mot kunskapskrav
 • Interaktiva matriser färdiga för alla kurser i grundskola, gymnasium och SFI
 • Lokala anpassningsmöjligheter
 • Betygsvarningar
 • Provresultat
 • Prövningsinstruktioner
 • Inrapportering nationella prov

Kommunikation

 • Kommunikation mellan lärare – elev – vårdnadshavare
 • Kommunikation via sms, e-post och app
 • Diskussions- och uppgiftstrådar
 • Kopplingar till IUP
 • Utvecklingssamtal
 • Stöd för hantering av åtgärdsplaner
 • Veckobrev

Lärarsamarbete

 • Vikarieöverlämning
 • Delning av planering och pedagogiskt material
 • Stöd för ämnesövergripande samarbete
 • Sammanställning av elevens planeringar för elevassistenter, stödlärare och speciallärare
 • Kollegial närvarohantering

Förskola

 • Enkel in- och utcheckning
 • Hantering av lämnings- och hämtningstider enligt skolans riktlinjer
 • Digital portfolio - smidig uppföljning i förskola
 • Dokumentation av barnets lärande
 • Fotografier

Kösystem

 • Anpassning till kommun eller egen intagning
 • Stöd för skolpliktsbevakning och skolval

Elevprofil

 • Import och export av elevhistorik
 • Grunduppgifter, kost mm

Uppgiftsrapportering, statistik och kvalitetsredovisningar

 • Överskådliga nyckeldata
 • Möjlighet att få en genomlysning av skolans verksamhet med avseende på styrkor och brister*
 • Rapportering till CSN, SCB, nationella prov, betygskatalog, gymnasieantagning

Quiculum – ”allt-i-ett”

 • Schema, lärplattform, elevregister
 • Enkel administration
 • Uppgifter lagrade på ett ställe, i ett system
 • Tidsbesparande, mindre risk för fel,
 • Rollstyrd behörighetshantering
 • Anpassningar efter varje skolas behov