Checklista

Inför SCB-rapporteringen behöver följande göras:*

 1. Elever med fritids behöver placeras i fritidsgrupper.
 2. Elever som läser Svenska som andraspråk behöver ha det på sin studieplan.
 3. Elever som läser moderna språk behöver ha moderna språk med rätt SCB kod i sin studieplan. (Exempel: M1_XXX, M2_XXX)
 4. Elever som läser modersmål behöver ha modersmål med rätt SCB kod i sin studieplan. (Exempel: MLXXX)
  Elever som är berättigade, men inte läser modersmål så markeras kurser med typen Läser ej kursen i studieplanen
 5. Elever som läser minoritetsspråk som modersmål (både första- och andraspråk), ska modersmålskursen markeras med typen ”1S” eller ”2S” i elevens studieplan.
  (Ska endast markeras för elever som läser finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.)
 6. Elever behöver markeras med följande (görs genom Inställningar på elev):
  1. Åtgärdsprogram
  2. Särskild undervisningsgrupp
  3. Särskilt stöd enskilt
  4. Anpassad studiegång

 * Detta är de vanligaste momenten, grundläggande elevadministration som tex årkskurs, klass mm. ingår även i denna rapport. Se länken under om du vill få all information om rapportens innehåll.

Här hittar du mer information om varje fält som finns med i exporten. 

Här hittar du vanliga frågor om denna rapportering

Här hittar du en lathund för hur du exporterar filer till SCB