Checklista

Inför SCB-rapporteringen behöver följande göras:*

 1. Elever med fritids behöver placeras i fritidsgrupper.
 2. Elever som läser Svenska som andraspråk behöver ha det på sin studieplan.
 3. Elever som läser moderna språk behöver ha moderna språk med rätt SCB kod i sin studieplan. (Exempel: M1_XXX, M2_XXX)
 4. Elever som läser modersmål behöver ha modersmål med rätt SCB kod i sin studieplan. (Exempel: MLXXX)
  Elever som är berättigade, men inte läser modersmål hanteras under punkt 7.
 5. Elever som läser minoritetsspråk som modersmål (både första- och andraspråk), ska modersmålskursen markeras med typen ”1S” eller ”2S” i elevens studieplan.
  (Ska endast markeras för elever som läser finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.)
 6. Elever som läser anpassad grundskola ska ha sina ämnen och/eller ämnesområden samt eventuella vanliga kurser i sin studieplan.
 7. Elever behöver markeras med följande (görs genom Inställningar på elev):
  1. Åtgärdsprogram
  2. Särskild undervisningsgrupp
  3. Särskilt stöd enskilt
  4. Anpassad studiegång
  5. Berättigad till modersmålsundervisning
  6. Studiehandledning på modersmålet
  7. Särskilt stöd i form av distansundervisning
  8. Särskilt stöd i form av annan undervisning

 * Detta är de vanligaste momenten, grundläggande elevadministration som tex årkskurs, klass mm. ingår även i denna rapport. Se länken under om du vill få all information om rapportens innehåll.

Här hittar du mer information om varje fält som finns med i exporten. 

Här hittar du vanliga frågor om denna rapportering

Här hittar du en lathund för hur du exporterar filer till SCB

Här hittar du en lathund för hur du lägger till inställningarna på elever (inställningar som nämns i punkt 7 ovan)