Quiculum har tillsammans med sin driftspartner (QD) beslutat att skolor som inte har system på plats för att kunna gå online med lektionsplanering, närvaro, betyg osv ska få göra detta kostnadsfritt under återstoden av läsåret (fram till och med 30:e juni 2020). Denna period av kostnadsfri användning kommer vid behov att förlängas.  

Vi vill bidra på de sätt vi kan för att svara upp emot skolors behov under dessa extraordinära omständigheter. Vi reserverar oss för att inte kunna ta emot alla förfrågningar.

För att kunna ge lärare och elever goda förutsättningar för att bedriva och följa undervisning online krävs vissa administrativa förberedelser. Vi informerar er givetvis om vilka förberedelser som är nödvändiga för att säkra just er skolas behov av distansundervisning i Quiculum. För tilläggstjänster, det vill säga tjänster som tillhandahålls av extern leverantör (BankID, SMS) mot en kostnad, vidarefaktureras kostnaderna till slutkund. Dock ej systemdrift som QD står för.

Syftet med att gå online med Quiculum är att försöka behålla strukturen över den vanliga skoldagen. Det kommer vara viktigt både om skolan måste stänga, men även i de fall många elever inte kommer kunna gå till skolan.

Kontakta Daniel Lundin för en intresseanmälan. daniel@quiculum.se