Denna instruktion beskriver hur du som administratör på den aktuelle lärarens skola skapar så kallade ”globala grupper” – det vill säga undervisningsgrupper som består av elever från en eller flera andra skolor som har lektioner med lärare på er skola.

Se lathund