Denna instruktion visar hur du avslutar och inaktiverar elever som slutar på skolan, när det rör sig om t ex en avgångsklass.

Se lathund