Denna lathund beskriver de olika betygsexporter som du kan göra från elevadministrationen.

Se lathund