Här finns en lathund som visar hur du som vårdnadshavare till barn på fritids anger standardtider för hämtning och lämning.

Se lathund

OBS! Olika skolor har olika regler för hur tider hanteras.