Här hittar du information om hur du kan se en elevs tidigare betyg i en kurs

Se lathund