Här visas en instruktionsfilm om hur du gör bedömning av en uppgift i Google Classroom med Quiculum.

Instruktionsfilm