Här hittar en lathund för hur du startar ett samtal med en elev.

Skolan väljer vilken typ av samtalsmallar som ska finnas.

Se lathund