Du kan se ditt barns schema direkt när du loggat in i Quiculum. För att se mer information om schemavyn finns en lathund.

Se lathund