Vill du anmäla frånvaro för ditt barn via telefonsvar kan du ta hjälp av denna lathund

Se lathund