När du loggat in i Quiculum kan du se ditt schema på startsidan. Vill du se mer detaljerad information, klicka på lektionen i schemavyn.

Se lathund