På elevkortet under fliken översikt kan du som elev se ditt omdöme för de olika kurser du läser.

Tänk på att
Skolan/Kommunen sätter själva upp vilka färger och texter som finns i skalan för omdöme. Det kan innebära att lathunden inte har samma färger eller texter som din skola använder.

Se lathund