På elevkortet under fliken studieplan kan du se de betyg som lärarna har satt i de kurser du läser.

Visa lathund