Som elev kan du själv anmäla frånvaro i Quiculum om du är över 18 år.

Tänk på att
Skolor har olika regler för närvarohantering. Det kan innebära vissa skillnader från det som beskrivs i lathunden eller i filmen.

Visa lathund

Instruktionsfilm (Samma som för vårdnadshavare)