Här hittar du som administratör lathundar. 

Vissa lathundar skiljer sig något beroende på om de är riktade till grund- eller gymnsieskola. Dessa lathundar är markerade med "GR" vs "GY".
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support.

 

Införande o Grundinställningar

Behörigheter och Roller

Fritids och Förskola

Undervisningsgrupper

Elevkort och Elevadministration

Närvaro och Närvarokategorier

Uppgifter och Prov

Kommunikation, information och möten

Betygsättning

Schemaläggning

Importer och exporter