Kort om Quiculum

Quiculum är en plattform för såväl elev- och personaladministration som schemaläggning, samarbete, lärande och kommunikation. I och med att Quiculum erbjuder möjligheten att hantera dessa delar, som vanligtvis hanteras genom separata system, i ett och samma system, har samtliga användare tillgång till samtlig och uppdaterad information på ett och samma ställe utan risk för störningar i systemintegrationer eller liknande. Med Quiculum finns möjligheterna till uppenbara tidsvinster vilket ger mer tid för lärande. Ett system där all nödvändig funktionalitet finns samlad på ett och samma ställe.

Vår bakgrund

Projektet med Quiculum startade 2011 och är som produkt relativt ny, men finns redan i drift ute på skolor. Som bolag är vi dock inte nya på marknaden för IT-system inom skola. Under 15 år har vi utvecklat system för skolor och har i dagsläget licensavtal med över 100 skolor i Sverige. Flera kommuner har köpt in vårt skolsystem UTV5, däribland Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Örebro. Vi har över 100 000 licensierade användare i våra system. Moderbolaget, Lundin och Sveijer utvärderingar AB, har gedigen och mångårig erfarenhet av att utveckla och leda samt leverera och implementera digitala system och stöd för skola och utbildning.