Här hittar du som administratör lathundar.
Vissa lathundar skiljer sig något beroende på om de är riktade till grund- eller gymnsieskola. Dessa lathundar är markerade med "GR" vs "GY".

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support.

 

Införande o Grundinställningar

Behörigheter och Roller

Fritids och Förskola

Undervisningsgrupper

Elevkort och Elevadministration

Närvaro och Närvarokategorier

Kommunikation, information och möten

Betygsättning

Schemaläggning

Importer och exporter