För vissa elever som studerar på distans registreras närvaro vid inloggning. Det är upp till skolan om de vill använda denna funktionen för sina elever.

För att få närvaro måste du logga in varje skoldag mellan 00–24 (Svensk tid)

Närvaron registreras vid inloggning. Du kan inte vara inloggad fram till nästa dag och få närvaro, du måste logga ut sedan logga in igen nästa dag.

Vill du vara säker på att närvaro registrerats kan du klicka på elevkortet.
Där finns en flik som heter ”Närvaro”. Längst ner på sidan kan du fälla ut en lista som heter ”Detaljerad närvaro”. Där kommer det stå ”Närvaro” på aktuell dag om du loggat in, annars står det ”Ej rapporterad”.  ”Ej rapporterad” blir dagen efter ”Ej anmäld frånvaro” (Dvs för de som inte loggat in).


Har du problem med inloggningen måste du kontakta Quiculum support samma dag för att vi ska kunna hjälpa er med er närvarostatus.
Vi har inte tillåtelse att ändra ”Ej anmäld frånvaro” till ”Närvaro” i efterhand.