På elevkortet under fliken studieplan kan du lägga till kurser för eleven.

Se lathund