Denna instruktion visar två sätt att markera anpassad studiegång. Detta kan göras på a) elevnivå eller på b) enskild kursnivå.

Se lathund