Här finns en lathund som visar hur man anmäler fråvaro för förskola som vårdnadshavare.

Till lathund